Robocoating her çalışanın bir numaralı önceliği Müşteri

Ekonomik ve üstün kalitede çözümler, ürünler ve hizmetler sağlama

Müşteri beklentilerini karşılama

Taahhütlerimizi yerine getirme

Pro-aktif ve şeffaf bir iletişim kurma

Yöneticilerimiz davranışlarıyla örnektir

Çalışanlarımız otonom olmayı tercih eder ve sorumluluk sahibidir

Tüm iş süreçlerimizi planlar, kontrol eder ve sürekli geliştiririz

Çalışanlarımızı kalitenin tartışılmayacağı şekilde yetkilendiriyor ve eğitiyoruz

Kalitenin temel ölçütü müşteri memnuniyetidir

Çevre Politikası

 

Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,

Enerji mevzuatı doğrultusunda,enerji verimli ürünler, hizmetler üreterek, teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerjinin verimli

kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmak.